NĂNG LƯỢNG
Giá năng lượng luôn biến động, không được kiểm soát, phân cấp và hầu như chỉ được
nhà đầu cơ bán lẻ. Giao dịch loại tài sản mới nhất và thú vị nhất trên
thế giới dưới dạng CFD với Glovice VC.
Tại sao hầu hết các nhà giao dịch chọn Glovice VC?
 • Chênh lệch thu hẹp và đòn bẩy
  lên đến 1: 100 giảm thiểu
  rủi ro đầu tư
 • Không trượt giá,
  thực hiện thị trường
  mà không bị từ chối
 • Nghiên cứu và phân tích thị trường
  tốt nhất bởi các chuyên gia
  với kinh nghiệm thực tế
 • Thanh khoản ổn định và dồi dào
  từ các ngân hàng cấp hàng đầu trên
  thế giới
 • Tiền của khách hàng được lưu một cách
  minh bạch và an toàn trong các tài khoản
  riêng biệt trong ngân hàng giám sát,
  tuân thủ quy định
 • Quan hệ sâu rộng với các ngân hàng
  hàng đầu trên thế giới, chuyển tiền nhanh
  chóng, dễ dàng